vakantie praktijk

De praktijk zal gesloten zijn van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus i.v.m vakantie.

Voor waarneming in dringende gevallen van 8.00-17.00 uur op werkdagen, kunt u terecht bij:

Dr. Koolbergen tel. 5113073

Na 17.00 uur in avond , nacht en weekend, voor spoedeisende gevallen : de huisartsenpost Alkmaar e.o. tel: 5180618

 

 


Home

 

De praktijk zal gesloten zijn van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus  i.v.m vakantie.

Voor waarneming in dringende gevallen van 8.00-17.00 uur op werkdagen, kunt u terecht bij:

Dr. Koolbergen tel. 5113073

Na 17.00 uur in avond , nacht en weekend, voor spoedeisende gevallen : de huisartsenpost Alkmaar e.o. tel: 5180618

 

 

De huisarts en zijn medewerkers gaan bij hun hulpverlening uit van een gelijkwaardige relatie met  de in de praktijk ingeschreven patient. De patient is en blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij in het leven maakt, ook in geval van ziekte en bij bevordering van de eigen gezondheid.  De huisarts met zijn specifieke algemeen medische deskundigheid  treedt daarbij op als coach en raadgever, waardoor de patient zo goed mogelijk zijn eigen keuzes kan  maken. De huisarts en zijn medewerkers leveren integrale zorg. dat betekent dat ieder persoon als geheel wordt gezien en er niet alleen aandacht wordt geschonken aan het specifiek medische probleem maar juist ook aan de onderliggende onzekerheden en emoties, aan de oorzaken van en de gevolgen voor de woon-werk- en gezinssituatie.

Huisartsenzorg is 24 uurs zorg,  bij u in de buurt en is laagdrempelig: u kunt meestal dezelfde dag  en met al uw vragen in de praktijk terecht. Overdag  tijdens de gebruikelijke werktijden van 8.00 uur tot 17.00 uur  is de praktijk geopend. Voor spoedeisende situaties  hebben de huisartsen in de regio zich verenigd en een centrale post ingericht van waaruit in avond, nacht en weekend, hulp wordt verleend. 

Raadpleeg   de website voor meer informatie over de bereikbaarheid van de praktijk en de inhoud van het zorgaanbod. Het is ook mogelijk een  praktijkfolder op te vragen bij de doktersassistente voor informatie over de basis zorg en de specifieke zorg die door de huisarts en zijn medewerkers in deze praktijk wordt geleverd.